Έναρξη διαβούλευσης για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Ο Δήμος Πατρέων έχει εκκινήσει τις διαδικασίες επικαιροποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Για το Δήμο μας αποτελεί προτεραιότητα η συμμετοχή των πολιτών και φορέων στο σχηματισμό και υλοποίηση του αναπτυξιακού οράματος της περιοχής για τα επόμενα χρόνια. 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς μπορούν να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός σχεδίου που θα συμβάλει στην ώθηση της τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους από σήμερα μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου 2023 με τους εξής τρόπους:

  • Με αποστολή email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
  • Μέσω των ερωτηματολογίων που έχουν αναρτηθεί στη σελίδα Διαβούλευσης, 
  • Με αποστολή μηνύματος στις σελίδες social media του έργου (Facebook και LinkedIn),
  • Μέσω της δια ζώσης εκδήλωσης διαβούλευσης, η οποία θα λάβει χώρα στις 15/11/2023 και ώρα 18.00 στην αίθουσα Κ6 των Παλαιών Σφαγείων Πατρών.

Το τελικό σχέδιο της επικαιροποιημένης Στρατηγικής ΒΑΑ Πατρέων θα συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια, επισημάνσεις και προτάσεις των πολιτών και φορέων, όπως αυτά θα υποβληθούν κατά τη φάση της διαβούλευσης.

Το έργο επικαιροποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-20» (Άξονας Προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ», Κωδικός ΟΠΣ: 5200781).


2023 - 2024 © Δήμος Πατρέων. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος | Powered by Aplikko | Developed by Data Consultants